Tema

Overtid

Relaterte emner

Fremgangsmåten ved bruk av overtid

Før overtidsarbeid iverksettes, skal arbeidsgiver drøfte med arbeidstakernes tillitsvalgte om arbeidet er nødvendig.
Ved akutt behov for overtidsarbeid, kan man se bort fra regelen om drøfting. I slike situasjoner er det ikke sikkert at en av de tillitsvalgte er til stede slik at drøftingsplikten kan gjennomføres. Et eksempel er at dagsoppgjøret i en butikk ikke stemmer, og at arbeidstaker får beskjed om å jobbe en halv time ekstra for å undersøke saken. I et slikt tilfelle vil det ikke være nødvendig å drøfte overtidsbruken med tillitsvalgte.

Er det ikke tillitsvalgte til stede slik at overtidsbruken kan drøftes i forkant, skal saken drøftes med de tillitsvalgte så snart det er anledning til det. Overtidsarbeid må altså ikke utføres over flere dager uten at nødvendigheten av overtidsbruken blir drøftet.

Det er arbeidsgiver som i første omgang må ta stilling til om lovens vilkår for overtidsarbeid er oppfylt. Arbeidsgivers avgjørelse kan bringes inn for Arbeidstilsynet.