Tema

Overtid

Relaterte emner

Deltidsansatte og arbeidstakere med redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven

For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstiden som går ut over den avtalte, men som ligger innenfor den alminnelige arbeidstiden i arbeidsmiljøloven, for merarbeid.
 
Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser ytes det ikke overtidsbetaling for den arbeidstiden som er merarbeid, så lenge arbeidstiden ligger innenfor lovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid.
 
Etter arbeidsmiljølovens regler må en deltidsansatt eller en arbeidstaker med redusert arbeidstid altså først jobbe mer enn ni timer en arbeidsdag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke, før det er aktuelt med overtid.
 
Rammen for overtid regnes altså ut fra den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven § 10-4 (1).
 
Tariffavtale eller arbeidsavtale
Det kan være at rammen for overtid og overtidsbetaling er regulert i tariffavtale eller arbeidsavtalen til arbeidstakeren. 
 
Om deltidsansatte eller arbeidstakere med redusert arbeidstid har krav på overtidsbetaling ved arbeid som går ut over den avtalte stillingsprosenten, må da avgjøres ved en tolkning av avtalen.