Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Overtid

Bestemmelser om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven og som oftest også i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen avtale.
 
Overtidsarbeid kan kun pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det betyr at det ikke er tillatt å gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning.
 
Pålagt overtidsarbeid kan etter arbeidsmiljøloven i utgangspunktet ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. For virksomheter som er bundet av tariffavtale kan rammen for tillatt overtidsarbeid utvides ved avtale med tillitsvalgt. Det samme gjelder etter tillatelse fra Arbeidstilsynet
 
Ved overtidsarbeid skal arbeidstaker få utbetalt et tillegg på minst 40 % av den ordinære lønnen vedkommende har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Høyere tillegg kan avtales mellom partene. Ved tariffavtale er ofte overtidstillegget fra 50 % og opp til 133 %. 
 
Arbeidsgiver må føre en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet, inkludert hvor mye overtid vedkommende har hatt.
 

Verdt å vite

  • Overtid er ofte regulert i tariffavtale eller annen avtale mellom partene.
  • Arbeidstakere plikter i utgangspunktet å utføre pålagt overtidsarbeid.
  • Ved overtid skal man få et tillegg på minst 40 % av den ordinære lønnen. Ved tariffavtale eller annen avtale kan tillegget settes høyere.