Når har jeg krav på overtidsmat?

Arbeidsmiljøloven er taus når det gjelder rett på overtidsmat. Det vil si at du ikke med loven i hånd kan kreve overtidsmat når du jobber overtid.
 
Ofte er retten til overtidsmat regulert i tariffavtaler, eller det er forhandlet frem lokale avtaler i virksomheten eller ved at arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett (som en administrativ ordning) har besluttet at overtidsmat gis i visse situasjoner til et beløp som er fastsatt på forhånd.
 
Du bør derfor undersøke om det finnes slike avtaler eller interne retningslinjer i den virksomheten du jobber i. Ofte er det sagt noe om dette i virksomhetens personalhåndbok eller lignende.
 
Når det gjelder den skattemessige siden av å få dekket overtidsmat, anbefaler vi at du tar kontakt med din lønnings-/regnskapsansvarlig, eventuelt retter en henvendelse til skatte- og ligningsmyndighetene.