Hvor mye overtidsbetaling har jeg krav på?

Ved overtidsarbeid har man krav på et tillegg på minst 40 % av vanlig lønn, ifølge arbeidsmiljøloven § 10-6 (11).

Det kan ikke avtales en lavere prosentsats. Partene kan avtale at overtidsbetaling er inkludert i lønnen.

 
I tariffavtaler og andre avtaler er det vanlig å bli enige om bedre rettigheter enn det arbeidsmiljøloven gir, slik at arbeidstaker får et høyere overtidstillegg enn 40 %.

Det er også mange som avtaler overtidsbetaling for alt arbeid ut over avtalt arbeidstid, for eksempel slik at man får overtidsbetalt allerede etter 7,5 timer i løpet av en arbeidsdag og ikke 9 timer som er arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid.