Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Arbeidsplaner

En arbeidsplan skal utarbeides når det utføres arbeid i virksomheten til ulike tider av døgnet.
 
Arbeidsplanen skal angi hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Den skal dermed vise arbeidstakernes fritid og arbeidstid.
 
Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplanen i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Hvis ikke annet følger av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og senest 2 uker før planen skal iverksettes.
 

Verdt å vite

  • Arbeidsplanen må være laget slik at arbeidstakerne enkelt kan se når de skal jobbe og når de har arbeidsfri.
  • Når arbeidsplanen utformes må det legges særlig vekt på arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.