Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Når må arbeidsplan utarbeides?

Skal det utføres arbeid til ulike tider av døgnet, skal det utarbeides arbeidsplan. Arbeidsplaner skal utarbeides ved faste arbeidstidsordninger, men bør også anvendes på ordninger som benyttes over et kortere tidsrom.

Kravet gjelder først og fremst arbeid som utføres i det tidsrommet som er fredet om natten.

Arbeid som går over to skift som legges i perioden fra kl. 06.00 og kl. 24.00 omfattes av kravet til arbeidsplan. Det samme antas å gjelde når arbeidstakerne enten veksler på vaktene, eller går faste vakter til ulike tider av døgnet.

Er en vaktordning organisert slik at enkelte arbeidstakere bare utfører nattevakttjeneste, skal det settes opp arbeidsplan. Det samme gjelder ved hjemmevaktordninger som legges utenom ordinær arbeidstid.

Overtidsarbeid antas å ikke komme inn under kravet til arbeidsplan.