Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Arbeid på kontinentalsokkelen

 
For arbeid på kontinentalsokkelen vil en del av arbeidsmiljølovens bestemmelser være uhensiktsmessige. Det er derfor utarbeidet egne bestemmelser for slikt arbeid som gjelder i tillegg til enkelte av arbeidsmiljølovens regler.
 
Tilleggsreglene for arbeidstid på kontinentalsokkelen finnes i egen forskrift, Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften).