Kan partene avtale at overtid er inkludert i fastlønnen?

Ja, partene kan avtale at lønnen skal inkludere overtid. Det må i tilfelle gå tydelig fram av arbeidsavtalen.
 
I tillegg skal det spesifiseres hvor stor del av lønnen som er ment å kompensere for overtid.
 
Arbeidstilsynet har uttalt:
«Dersom det avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid, må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling.»