Hvor lenge kan en ansatt «kreve» redusert arbeidstid?

En arbeidstaker kan ha rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år, eller hvis helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner tilsier det. Retten gjelder bare når arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Se arbeidsmiljøloven § 10-2 (4). Den ansatte har med andre ord ikke automatisk noe rettskrav på å få arbeidstiden redusert.
 
Likevel skal det sterke grunner til for at arbeidsgiver skal kunne si nei til en ansatt som søker om å få arbeidstiden redusert. Hvilke ulemper som kan påberopes beror på en konkret vurdering av de følgene den reduserte arbeidstiden vil få for virksomheten. Det kan for eksempel være vanskelig å få dekket den resttiden som blir ledig, det er kanskje ikke mulig å tilpasse reduksjonen i turnusplanen, eller stillingen kan være vanskelig å dele (for eksempel en lederjobb).