Tema

Lønn

Relaterte emner

Når blir lønn og feriepenger foreldet?

 
Krav på lønn, feriepenger og annen godtgjørelse er normalt foreldet når det har gått 3 år, som er hovedregelen i foreldelsesloven. 

Foreldelsesfristen regnes fra det tidspunktet lønnen skulle vært utbetalt, det vil si lønningsdagen.

Ett år fra kravet ble kjent
Visste ikke arbeidstaker at han eller hun har krav på beløpet eller at det har forfalt, gjelder en spesialregel som gjør at kravet først foreldes 1 år etter den dagen arbeidstaker fikk vite om kravet, eller burde ha skaffet seg kunnskap om det.

Den lengste fristen gjelder
Det er alltid den lengste foreldelsesfristen som gjelder. Blir arbeidstaker kjent med kravet 1 år etter at det forfalt, vil det være 2 år igjen av den alminnelige foreldelsesfristen, men bare 1 år etter spesialregelen. Fristen er da 2 år.
Kravet er uansett foreldet når det har gått 10 år.

Hvordan avbrytes foreldelsesfristen?
Foreldelsesfristen avbrytes når arbeidsgiver erkjenner arbeidstakerens krav, enten uttrykkelig eller i handling. Foreldelsesfristen kan også avbrytes ved at arbeidstaker sender inn forliksklage.