Når blir kravet på lønn foreldet?

Lønnskrav blir foreldet etter tre år, regnet fra den dagen lønnen normalt skulle vært betalt ut. Men det er bare et utgangspunkt. Var ikke arbeidstaker klar over at han hadde rett på beløpet, har han litt lengre tid på seg.
Av og til får ikke arbeidstaker den lønnen han skulle hatt, og da vil han normalt ha et pengekrav mot arbeidsgiveren sin. Men bare for en viss tid.

Blir normalt foreldet etter 3 år

Regelverket setter en grense for hvor lang tid i etterkant arbeidstaker kan kreve lønn. Lønnskrav blir vanligvis foreldet etter 3 år, ifølge foreldelsesloven § 2.
Treårsfristen regnes fra det tidspunktet arbeidstaker tidligst kunne kreve å få lønnen utbetalt, altså lønningsdagen. Det følger av foreldelsesloven § 3.
Arbeidsgiver må erkjenne arbeidstakers krav enten uttrykkelig eller i handling for at foreldelsesfristen skal bli avbrutt. Fristen blir også avbrutt ved at arbeidstaker sender inn forliksklage.
 
Arbeidstaker visste ikke at han hadde rett på beløpet
Noen ganger kjenner ikke arbeidstaker til at han har et lønnskrav mot arbeidsgiver. Kan det heller ikke sies at han burde vært klar over det, blir kravet på lønn uansett ikke foreldet før det har gått 1 år etter at han burde skaffet seg kjennskap til det.

Den lengste fristen gjelder

La oss si at arbeidstaker ble oppmerksom på kravet ett år etter at det forfalt. Da er det 2 år igjen til den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år går ut, men bare 1 år igjen etter spesialregelen. I slike tilfeller er det den lengste fristen som gjelder.
Men selv når arbeidstaker var uvitende om kravet, blir ikke foreldelsesfristen utsatt lenger enn 10 år. Det betyr at krav som foreldes etter den alminnelige fristen i § 2 uansett vil være foreldet etter 13 år, selv om arbeidstaker var uvitende om kravet.