Når kan foreldelsesfristen bli forlenget?

Den alminnelige foreldelsesfrist for lønnskrav og lignende er 3 år, regnet fra den dagen lønnskravet forfalt, ifølge foreldelsesloven § 2.
 
Har ikke arbeidstaker satt frem krav innen 3-årsfristen fordi han eller hun manglet nødvendig kunnskap om kravet, og ikke kan bebreides for å mangle kunnskapen, gis arbeidstakeren en ny frist på 1 år før kravet foreldes.
 
Tilleggsfristen på 1 år regnes fra det tidspunktet han eller hun fikk eller burde skaffet seg kunnskap om kravet. Foreldelsesfristen kan ikke forlenges med mer enn 10 år. Etter 13 år fra forfall (3 år + 10 år), vil derfor også et krav arbeidstakeren er uvitende om, bli foreldet.