Tema

Lønnens størrelse

Relaterte emner

Lønn under sykdom – sykepenger

Ytelsene fra folketrygden gir ikke alltid arbeidstaker full lønn under sykefravær, siden folketrygden bare betaler sykepenger opp til og med 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Full lønn fra arbeidsgiver?
Gjennom avtale med arbeidsgiver kan det være avtalt at arbeidstaker skal ha full lønn fra virksomheten ved sykdom. Avtale med arbeidsgiver kan gå ut på å sikre arbeidstaker slik at det i tillegg til folketrygdens ytelser utbetales sykepenger fra arbeidsgiver opp til det beløpet som er arbeidstakers vanlige lønn.

Bestemmelsene om sykepenger er fyldig behandlet i kapittelet om sykdom.