Tema

Lønn

Relaterte emner

Ulike lønnssystemer

Hvordan lønnen skal beregnes varierer etter hvilket lønnssystem den enkelte arbeidsavtale er basert på.

Tidslønn
De vanligste lønnssystemene er såkalt tidslønn. Lønnen er ikke avhengig av et visst arbeidsresultat. Her får arbeidstaker betalt etter den tiden han tilbringer på arbeid. Det vil si lønn per time, uke, måned eller år.
For at slik lønnsplikt skal inntre er det tilstrekkelig at arbeidstaker har stilt arbeidskraften sin til disposisjon for arbeidsgiver i den tiden som er avtalt.

Prestasjonslønn
En annen type lønnssystem er såkalt prestasjonslønn. Her er lønnen basert på resultater, for eksempel akkordlønn.