Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Kan arbeidstaker kreve etterbetaling?

Rett til etterbetaling av for lite utbetalt lønn bygger i hovedsak på rettspraksis.

Arbeidstakers krav om etterbetaling av for lite utbetalt lønn kan skyldes at arbeidsgiver har gjort en feil. Gjør arbeidstaker slike feil gjeldende i rimelig tid etter at lønnen er utbetalt, kan etterbetaling kreves i de fleste tilfellene.

Er årsaken at arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om hvordan spesielle lønnstillegg skal tas med i beregningen, vil det ofte gå lang tid før spørsmålet kommer opp.