Tema

Permisjon

Relaterte emner

Fri for å amme

Når mor ammer kan hun kreve fri for å amme barnet etter behov i løpet av arbeidsdagen. Fritiden kan for eksempel tas ut med minst en 1/2 time 2 ganger daglig, eller som redusert arbeidstid. Retten til ammefri antas også å omfatte eventuell reisetid som er nødvendig for å komme til barnet.

Arbeidsgiver er forpliktet til å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan sette av tid til å amme. Pumping av morsmelk i arbeidstiden for å opprettholde ammingen må her kunne likestilles med amming.
En arbeidsgiver som har grunn til å tvile på om tiden brukes til amming, eller om det er behov for så mye tid som brukes, kan kreve legeattest.

Fri med lønn
Mor har også rett på lønn ved ammefri på inntil 1 time, hvis hun har arbeidsdager på 7 timer eller mer. Vurderingen av antall timer er knyttet til den avtalte arbeidstiden for hver enkelt dag, og inkluderer ordinære pauser som lunsj eller andre korte pauser i løpet av dagen.

Retten til ammefri med lønn gjelder i barnets første leveår.

Det er en forutsetning for lønnet ammefri at tiden som settes av brukes til amming. Har man ikke behov for en hel time til å amme, har man ikke rett på lønn for mer enn det som er nødvendig. Den tiden som er til overs kan med andre ord ikke overføres til andre dager, og arbeidsgiver har heller ikke plikt til å kompensere ubenyttet ammefri på annen måte.

Hvis mor har behov for å amme i mer enn 1 time i løpet av en arbeidsdag, vil hun ha rett på 1 time med lønn såfremt hun jobber 7 timer eller mer, mens hun for den resterende tiden har rett på fri uten lønn. På samme måte vil deltidsansatte som arbeider korte dager (under 7 timer) ikke ha rett på lønn, men likevel kunne ha rett til ammefri uten lønn.
 

Mange arbeidstakere har også en tariffestet rett til ammefri med lønn. Når tariffavtalen gir arbeidstakerne gunstigere ordninger enn det som fremgår av loven (som er en minimumsløsning), er det ordningen i tariffavtalen som gjelder.