Tema

Permisjon

Relaterte emner

Andre lovbestemte permisjoner

Det finnes flere lovbestemte permisjoner i arbeidsmiljøloven som ikke er nevnt under emnene foreldrepermisjon og foreldrepenger eller utdanningspermisjon.
 
Arbeidstakere som blir fosterforeldre har krav på tilsvarende permisjon som ved fødsel og adopsjon, men har ikke krav på ytelser fra NAV i permisjonstiden.
 
Arbeidsmiljøloven gir også rett til permisjon ved amming, militærtjeneste og ved utførelse av offentlige verv.