Tema

Permisjon

Relaterte emner

Fri for å flytte

Rett til permisjon i forbindelse med flytting er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller følge av en tariffavtale.

 

Mange virksomheter gir arbeidstakere fri i forbindelse med flytting. Det varierer om permisjonen gis med lønn eller ikke.