Tema

Permisjon

Relaterte emner

Finansiering av utdanningspermisjon


Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett på utdanningspermisjon, men regulerer ikke hvordan permisjonen skal finansieres. Utgangspunktet er derfor at loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn.

Arbeidstaker kan søke Lånekassen om stipend og lån for å dekke utgifter til livsopphold og studiemateriell under utdanningspermisjonen.

 
Noen arbeidsgivere velger å finansiere utdanningspermisjonen helt eller delvis, enten gjennom lønn i permisjonstiden, eller ved å dekke utgifter til studiemateriell. Det er da vanlig å inngå avtale med arbeidstaker om bindingstid etter endt permisjon.