Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Arbeidsgivers plikt til å svare

Har arbeidstaker varslet skriftlig om at han vil benytte retten til å ta lovbestemt utdanningspermisjon, må arbeidsgiver svare skriftlig innen visse frister hvis han vil påberope seg at vilkårene for permisjon ikke er oppfylt.
 
Svarfrist
Arbeidsgiver skal svare snarest mulig, og senest innen

  • 2 måneder, for permisjoner på under 1 måned
  • 3 måneder, for permisjoner på under 6 måneder
  • 6 måneder, for permisjoner ut over 6 måneder 

Informasjonsplikt
Arbeidsgiver skal orientere arbeidstaker om hva som blir gjort for å legge til rette for permisjonen, hvis arbeidstaker spør om det mens han eller hun venter på et svar.
 
Kan arbeidsgiver si nei?
Arbeidsgiver kan si nei hvis

Avslaget kan ikke begrunnes med at utdanningen ikke er relevant for virksomheten eller den stillingen arbeidstaker har.