Tema

Permisjon

Relaterte emner

Utdanningspermisjon

 
Arbeidstaker har rett til permisjon på heltid eller deltid i inntil 3 år, og kan ta ut flere utdanningspermisjoner i løpet av sin yrkeskarriere. Men det må gå en viss tid mellom dem.

Retten til utdanningspermisjon er en lovbestemt rettighet. Det betyr at alle arbeidstakere på visse vilkår har en individuell rett til utdanningspermisjon.

Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

Fremgangsmåten for å få utdanningspermisjon er at arbeidstaker må varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig. Det gir arbeidsgiver en mulighet til å innrette seg. Arbeidsgiver må svare innen visse frister.
 
Uenighet om vilkårene for permisjon er oppfylt kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Verdt å vite

  • Deltidsansatte har også rett til å ta utdanningspermisjon.