Tema

Permisjon

Relaterte emner

Rett til fri på religiøse høytidsdager

Den som ikke er medlem av Den norske kirke har rett til fri fra arbeid, skolegang, tjenesteplikt og lignende i inntil 2 dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion. Se arbeidsmiljøloven § 12-15, og lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27a. 
Det er et vilkår for rett til fri at arbeidstaker varsler arbeidsgiver senest 14 dager før.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker jobber inn fridagene ved en annen anledning. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal bli enige om når det skal skje. Blir de ikke enige, må arbeidsgiver kunne bestemme tidspunktet i kraft av sin styringsrett.

Vær oppmerksom på at arbeidstiden som blir brukt til å arbeide inn nevnte fritid ikke blir regnet som overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det gjelder selv om arbeidstiden overstiger grensene i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6.