Tema

Permisjon

Relaterte emner

Fri ved husbygging

Arbeidstaker som skal få oppført nytt hus har av og til behov for å ordne praktiske gjøremål i arbeidstiden. Rett til fri i slike tilfeller er ikke regulert i lov.

Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller følge av en tariffavtale.

 
En del virksomheter gir arbeidstaker fri i forbindelse med husbygging. Det kan særlig være aktuelt hvis det er forhold som må ordnes i forbindelse med byggearbeidene, og det ikke kan gjøres utenom arbeidstid.

Om velferdspermisjonen innvilges med lønn varierer.