Tema

Permisjon

Relaterte emner

Behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut

Rett til permisjon i slike tilfeller er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller følge av tariffavtale.
 
Mange virksomheter gir arbeidstakere fri i forbindelse med besøk hos lege, tannlege og fysioterapeut. Det varierer om permisjonen gis med lønn eller ikke.