Tema

Permisjon

Relaterte emner

Innkalling til vitneavhør

Man kan bli innkalt til vitneavhør både av politiet og av retten.

Politiet kaller inn til vitneavhør

Ved vitneavhør hos politiet er man i utgangspunktet forpliktet til å møte. Dermed må arbeidsgiver gi arbeidstaker fri. Det varierer om det gis fri med lønn eller ikke.
 
Etter straffeprosessloven § 230 kan politiet avhøre vitner i forbindelse med en etterforskning, men vitnet er ikke pålagt å forklare seg. Selv om man ikke har forklaringsplikt overfor politiet, plikter vitnet likevel å møte på politistasjonen eller lensmannskontoret etter innkalling, slik at politiet kan få avklart om vitnet er villig til å forklare seg. Er det på forhånd avklart at vitnet ikke ønsker å forklare seg overfor politiet, er det ikke grunnlag for å kalle personen inn.
 
Domstolene kaller inn til vitneavhør
Alle som blir lovlig innkalt til vitneavhør i retten plikter i utgangspunktet å møte opp, se straffeprosessloven § 108 og tvisteloven § 24-1 (2). Det betyr at arbeidsgiver må gi arbeidstaker fri. Det varierer om det gis fri med lønn eller ikke.
Rett til godtgjørelse som vitne
Vær oppmerksom på at en arbeidstaker som skal møte som vitne i retten har krav på godtgjørelse etter vitnegodtgjørelsesloven. Har vitnet hatt økonomisk tap i form av tapt arbeidsfortjeneste eller utlegg, kan retten tilkjenne dekning av tapet i den utstrekning den mener det er rimelig, ifølge vitnegodtgjørelsesloven § 5. Det gjelder også når arbeidsgiver ikke gir arbeidstaker fri med lønn.
Ifølge § 2 har vitnet rett til godtgjørelse etter statens reiseregulativ for reiser innenlands.