Tema

Permisjon

Relaterte emner

Velferdspermisjon

Korte velferdspermisjoner som rett til fri for å gå til tannlege, flytte, eller følge barn første skoledag og ved tilvenning i barnehage er ikke lovregulert.
Er ikke retten til velferdspermisjon avtalt i tariffavtale eller regulert i personalhåndbok, reglement eller lignende, er det opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om søknaden skal innvilges eller ikke. Retten til velferdspermisjon bør være lik for alle arbeidstakerne.
 
To spørsmål oppstår i forbindelse med velferdspermisjoner:
1. Har jeg rett på fri?
2. Hvis ja, har jeg krav på fri med lønn?

Verdt å vite

  • Rett til permisjon for å ta utdanning følger av arbeidsmiljøloven § 12-11. Loven gir rett til ulønnet permisjon på visse vilkår.
  • Noen virksomheter har egne regler om fri på eksamensdagen og rett til lesedager før eksamen som er gunstigere enn det som følger av arbeidsmiljølovens regler om utdanningspermisjon.