Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon under militærtjeneste

En arbeidstaker som blir kalt ut til førstegangstjeneste vil ha krav på permisjon. Arbeidstaker som er ute i førstegangstjeneste kan ikke sies opp fra stillingen sin på grunn av permisjonen.

Rett til permisjon gjelder også ved frivillig tjenestegjøring i inntil 24 måneder i styrker organisert av norske myndigheter for å delta i internasjonale freds- og tvangsoperasjoner. Da må arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver så snart som mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker.

Oppsigelsesvern i forbindelse med militærtjeneste er behandlet under oppsigelsesreglene.