Tema

Permisjon

Relaterte emner

Første skoledag og tilvenning i barnehagen

Rett til permisjon ved tilvenning i barnehagen eller for å følge barnet første skoledag er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følge av en tariffavtale.
 
Mange virksomheter gir arbeidstakere fri i forbindelse med barns første dager i barnehagen eller første skoledag. Det varierer om permisjonen gis med lønn eller ikke.