Tema

Permisjon

Relaterte emner

Konfirmasjon for egne barn

Rett til permisjon når egne barn blir konfirmert er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan følge av en tariffavtale, eller være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 
Mange virksomheter gir arbeidstakere fri i forbindelse med barns konfirmasjonsdag. Det varierer om permisjonen gis med lønn eller ikke.