Tema

Permisjon

Relaterte emner

Lesedager før eksamen

Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir i visse tilfeller rett til permisjon for å ta utdanning.

Noen virksomheter gir rett til velferdspermisjon før og under eksamen til alle arbeidstakere, uavhengig av om vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt.

Permisjonsretten kan være nærmere regulert i tariffavtale.

Rett til permisjon med lønn?
Loven regulerer muligheten til å få fri, men sier ikke noe om rett til lønn. Rett til lønnet velferdspermisjon kan følge av tariffavtale eller virksomhetens retningslinjer.

Noen arbeidsgivere velger å gi fri med lønn på eksamensdagen og for et visst antall lesedager før eksamen. Noen velger også å gi lønn i en større del av permisjonstiden eller dekke utgifter til studiemateriell når utdanningen er relevant for stillingen eller arbeidet arbeidstaker har. Det er da vanlig å avtale bindingstid.