Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon ved dødsfall i nær familie

Rett til permisjon ved dødsfall i nær familie er ikke regulert i lov. Permisjonsrett kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller følge av en tariffavtale.
 
Det er vanlig at arbeidstaker får fri i slike situasjoner, men lengden på permisjonen kan variere. Det varierer også om den gis med eller uten lønn

Hvem regnes som nær familie?

Mange tariffavtaler definerer nærmeste familie slik: Personer som står i et nært slektskapsforhold til arbeidstaker, som ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.
 
Er ikke begrepet definert i avtaler virksomheten er bundet av, vil det være opp til arbeidsgiver å avgjøre hvordan begrepet «nær familie» skal forstås.