Tema

Permisjon

Relaterte emner

Tilbake til arbeid

 
Når permisjonen er over, skal arbeidstaker tilbake på arbeidsplassen. Arbeidstaker kan som hovedregel ikke kreve å gå tilbake før permisjonstiden er over. 

Har arbeidstaker et ubetinget krav på den gamle stillingen sin når han skal tilbake på jobb?

Arbeidstaker som kommer tilbake fra permisjon knyttet til graviditet og fødsel har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 33. 
Arbeidstakers ansiennitet kan bli påvirket av en permisjon.
 
Det er flere rettigheter det kan være nyttig å kjenne til når foreldrepermisjonen er over.