Kan arbeidstaker kreve å komme tilbake til stillingen før permisjonen er over?

Er permisjonen innvilget for eksempel for ett år (fra dato til dato), har ikke arbeidstaker noe rettslig krav på å komme tilbake før året er omme.
 
Da er det opp til arbeidsgiver å avgjøre i kraft av sin styringsrett om arbeidstaker skal få komme tilbake før avtalt tidspunkt. Er det ansatt vikar i perioden, kan man ikke uten videre si opp vikaren fordi arbeidstaker vil tilbake. Skulle problemstillingen dukke opp, må situasjonen vurderes under ett. Arbeidstaker som får innvilget permisjon må derfor bære risikoen med å ta permisjon i den aktuelle perioden.