Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Retten til gradert uttak av foreldrepenger

Retten til gradert uttak av foreldrepenger i folketrygdloven § 14-16 er tett knyttet sammen med retten til delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6.
For å ha rett til gradert uttak av foreldrepenger må arbeidsgiver ha

Stønadsperiode som ikke kan graderes
Tre uker før fødselen (svangerskapspermisjon) og 6 uker etter fødselen (mødrekvote) kan ikke tas ut som gradert uttak. De er forbeholdt mor og må tas ut med 100% dekningsgrad.