Tema

Permisjon

Relaterte emner

Uenighet om permisjon

Er arbeidsgiver og arbeidstaker uenige om vilkårene for permisjon etter arbeidsmiljølovens regler er oppfylt, kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda
 
Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe saken inn for nemnda.
Nemnda kan blant annet ta stilling til om vilkårene for permisjon er oppfylt, uenighet rundt avtaler om delvis permisjon, og saker som gjelder endring av slike avtaler.
 

Verdt å vite

  • Tvisteløsningsnemnda er en tvungen løsningsform. Det betyr at domstolene ikke kan behandle en sak om permisjon før tvisteløsningsnemnda har fattet sitt vedtak.  
  • Nemndas vedtak ligger søkbare på internett.