Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Rett til flere utdanningspermisjoner

Arbeidstaker har rett til å ta flere utdanningspermisjoner i løpet av sitt yrkesaktive liv, men det må gå en viss tid mellom permisjonene.

For å få rett til ny utdanningspermisjon må det ha gått

  • dobbelt så lang tid som den forrige permisjonen varte
  • minst ett år fra den forrige permisjonen startet
Begge vilkårene må være oppfylt. Ettårskravet gjelder likevel ikke ved kurs på under en måned.

 

Verdt å vite

  • Etter å ha hatt utdanningspermisjon i ett år må arbeidstaker jobbe i 2 år før han eller hun har rett til ny permisjon for å ta utdanning.
  • Etter en kort permisjon på mer enn en måned må det gå minst ett år fra den forrige utdanningspermisjonen startet, for at arbeidstaker skal ha rett til ny utdanningspermisjon.