Tema

Permisjon

Relaterte emner

Barns og barnepassers sykdom

Arbeidstaker har alltid rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden.
 
Den som har små barn, har rett på permisjon for tilsyn og pleie når barnet er sykt. Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Er barnet kronisk sykt eller livstruende sykt, gjelder en utvidet permisjonsrett.
 
Også når barnepasser blir syk, kan foreldre ha krav på permisjon.

Retten til permisjon når barn eller barnepasser er syke, er nærmere behandlet under temaet sykdom.