Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Antall dager med omsorgspenger

Arbeidstaker har rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger når sykdom hos barn eller barnepasser er årsak til at arbeidstaker må være borte fra arbeidet. Når to har omsorg for barnet, har hver av dem slike rettigheter.

Aldersgrense
Retten gjelder normalt ut det kalenderåret barnet fyller 12 år.
Er barnet funksjonshemmet, langvarig sykt, eller kronisk sykt, gjelder retten til omsorgspermisjon med omsorgspenger ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.

  Arbeidstaker Alene om omsorgen
1 eller 2 barn  10 dager 20 dager
3 eller flere barn  15 dager 30 dager
Tillegg for hvert kronisk sykt, langvarig sykt eller
 funksjonshemmet barn
+ 10 dager + 20 dager

Alene om omsorgen
Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall dager. 

Når barnet er funksjonshemmet, kronisk eller langvarig sykt
Har arbeidstaker omsorg for et kronisk sykt, langvarig sykt eller funksjonshemmet barngis det et tillegg på 10 stønadsdager for hvert barn med slik sykdom. For å få utvidet rett til omsorgspenger på slikt grunnlag, må saken legges fram for NAV til forhåndsgodkjennelse.