Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Antall dager med omsorgspenger

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • Antall dager med omsorgspenger er doblet i 2022.
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger hvis barnet er i karantene, og når skolen eller barnehagen er helt eller delvis stengt på grunn av pandemien. Er vedtaket om å stenge tatt lokalt, må arbeidstaker levere skriftlig bekreftelse fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. 
  • Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, hvis skolen eller barnehagen er stengt på grunn av pandemien.
Arbeidstaker har rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger når barnet eller barnepasser er syk. Når to har omsorg for barnet, har hver av dem slike rettigheter.

Retten gjelder normalt til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.
Er barnet funksjonshemmet eller kronisk sykt, gjelder retten til omsorgspermisjon med omsorgspenger til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

  Arbeidstaker Alene om omsorgen
1 eller 2 barn  10 dager 20 dager
3 eller flere barn  15 dager 30 dager
Tillegg for hvert kronisk sykt eller
funksjonshemmet barn
+ 10 dager + 20 dager

Alene om omsorgen
Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall dager. 

Når barnet er funksjonshemmet eller kronisk sykt
Har arbeidstaker omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, gis det et tillegg på 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. For å få utvidet rett til omsorgspenger på slikt grunnlag, må saken legges fram for NAV til forhåndsgodkjennelse.
Rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger på slikt grunnlag gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.