Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Opplæringspenger

Yrkesaktive som har behov for å gå på kurs for å lære å pleie sitt funksjonshemmede eller langvarig syke barn har rett til opplæringspenger fra NAV.

Det er ingen begrensning på hvor lenge støtten kan gis. Retten til opplæringspenger er betinget av at lovens alminnelige vilkår er oppfylt.
 
Opplæringspenger beregnes på samme måte som 
pleiepenger.