Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Alene om omsorgen

Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett på dobbelt så mange dager med omsorgspenger (20 eller 30). 

Den barnet bor fast hos
«Alene om omsorgen» vil si at arbeidstaker er alene om den daglige omsorgen for barnet. Det er den barnet bor fast hos som er alene om omsorgen, uavhengig av omfanget av samvær med den andre forelderen.
Det handler typisk om at foreldrene ikke bor sammen, samtidig som barnet har folkeregistrert adresse hos arbeidstakeren. Det kan også handle om at arbeidstaker er enke eller enkemann.  
Arbeidstaker regnes for å være alene om omsorgen også etter å ha fått barn med ny ektefelle, samboer eller partner.

En av foreldrene kan ikke ha tilsyn med barnet

Arbeidstaker regnes også for å være alene om omsorgen når den andre forelderen i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av funksjonshemning, innleggelse i helseinstitusjon, verneplikt, fengselsopphold eller lignende.

Overføre omsorgsdager til den andre forelderen
Når den ene av foreldrene er alene om omsorgen, kan omsorgsdagene fordeles mellom foreldrene etter avtale, uavhengig av samværsavtalen.

Delt bosted

Når mor og far har avtalt delt bosted, for eksempel etter et samlivsbrudd, har hver av dem rett på ordinært antall dager med omsorgspenger. Det vil si at ingen av dem er alene om omsorgen. 

Overføre omsorgsdager til ny ektefelle

Inntil 10 dager kan overføres til ny ektefelle, eller til samboer når samboerskapet har vart i minst 12 måneder.