Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon når barnepasser er syk

Når den som har det daglige tilsynet med barnet er syk, har arbeidstaker tilsvarende rett til permisjon med omsorgspenger som når barnet er sykt.
 
Bestemmelsen omfatter ikke bare tilfeller hvor tilsynet med barnet skjer i private hjem, men også når en barnehage for eksempel blir stengt på grunn av sykdom blant de ansatte. Stenges barnehagen av andre grunner, har ikke arbeidstaker rett på permisjon.
 
Arbeidsgiver kan gi rett til omsorgspenger for kortere perioder enn hele dager, og har fra og med 1. januar 2023 plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis slik rett til å ta ut omsorgspenger for deler av en dag.