Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon når barnepasser er syk

Når den som har det daglige tilsynet med barnet er syk, har arbeidstaker tilsvarende rett til permisjon med omsorgspenger som når barnet er sykt.
 
Bestemmelsen omfatter ikke bare tilfeller hvor tilsynet med barnet skjer i private hjem, men også når en barnehage for eksempel blir stengt på grunn av sykdom blant de ansatte. Stenges barnehagen av andre grunner, har ikke arbeidstaker rett på permisjon.

Arbeidsgiver må kunne kreve dokumentasjon på at barnepasser er syk.

 
Hvis arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke til fleksibelt uttak av dagene med omsorgspermisjon, ved for eksempel å dele dem opp. Forutsetningen er at permisjonstiden samlet ikke overstiger det antall dager man har krav på fri etter loven.