Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Pleiepenger ved kontinuerlig tilsyn og pleie av barn

Den som har omsorg for barn under 18 år har rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og det fører til at omsorgspersonen må være borte fra jobben. En arbeidstaker som får pleiepenger har rett til permisjon, ifølge arbeidsmiljøloven § 12-9 (5).

To omsorgspersoner kan få pleiepenger samtidig, hvis barnets behov for tilsyn og pleie tilsier det.

Utviklingshemmet over 18 år
Aldersgrensen på 18 år gjelder ikke når personen arbeidstaker har omsorg for er utviklingshemmet og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Graderte pleiepenger
Det kan gis graderte pleiepenger ned til 20 % når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- og avlastningsordninger deler av dagen eller noen dager i uken.
Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer.
Har barnet tilsyn av andre mer enn 80 % av tiden, gis det ikke pleiepenger.