Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykt barn eller familiemedlem

 
Når barn eller barnepasser er syke, har arbeidstaker krav på omsorgspermisjon, og har normalt rett til å bruke egenmelding i slike tilfeller.
 
Arbeidstaker har på visse vilkår krav på omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom. Hvor mange dager med omsorgspenger varierer etter antall barn, og dobles for den som er alene om omsorgen. 
 
Pleiepenger kan gis når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie i en noe lengre periode, enten fordi barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller behandles poliklinisk på sykehus. Arbeidstaker vil også kunne ha rett på pleiepenger ved omsorg for barn med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Det samme gjelder når man pleier en nærstående i hjemmet i livets sluttfase.
 
Opplæringspenger kan gis til den eller de som har omsorgen for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn, som har behov for å delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.