Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Slik beregnes arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver betaler sykepengene de første 16 dagene av sykefraværet. Det kalles arbeidsgiverperioden. Det er bare i denne perioden arbeidstaker kan dokumentere sykefraværet med egenmelding.

Fra første hele fraværsdag
Arbeidsgiverperioden starter første hele sykefraværsdag, uavhengig av om arbeidstaker har meldt fra til arbeidsgiver om sykdommen eller ikke.

Syk i løpet av dagen
Siden arbeidsgiverperioden regnes fra første hele fraværsdag, kan ikke en arbeidstaker som må forlate arbeidet i løpet av dagen bruke egenmelding. Han har heller ikke krav på lønn for den tiden han er borte fra arbeidet denne dagen. Noe annet kan følge av praksis i den enkelte virksomhet.

Forholdet til sykepenger

Arbeidsgiverperioden regnes fra første hele fraværsdag, selv om arbeidsgiver først plikter å betale sykepenger fra et senere tidspunkt.
For å få rett til sykepenger må arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver allerede første fraværsdag om at fraværet skyldes sykdom. Det gjelder enten arbeidstaker bruker egenmelding eller blir sykmeldt av lege. Har arbeidstaker vært hos legen første fraværsdag uten å melde fra til arbeidsgiver, har han eller hun altså først rett til sykepenger fra den dagen meldingen blir gitt. Fordi fraværet er dokumentert med sykmelding, anses det likevel som sykefravær.

Syk i ferien
Blir arbeidstaker syk mens han er på ferie, regnes arbeidsgiverperioden fra den dagen arbeidstaker skulle vært tilbake i arbeid. Blir ferien utsatt på grunn av sykdom, regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen ferien blir utsatt.