Tema

Sykdom

Relaterte emner

Reisetilskudd i stedet for sykepenger

Arbeidstaker som er syk eller har en skade, og som midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet, kan i noen tilfeller utføre arbeidet sitt, bare transport til og fra arbeid blir ordnet.
 
NAV kan i noen slike tilfeller gi reisetilskudd i stedet for sykepenger, slik at arbeidstaker skal kunne holde seg i arbeid.

Hva dekker reisetilskuddet?
Arbeidstaker må ha rett på sykepenger for å kunne få reisetilskudd. Tilskuddet begrenses til det beløpet arbeidstaker ville fått utbetalt i sykepenger i samme tidsrom.
Det er kun ekstraordinære reiseutgifter som dekkes. Det betyr at reiseutgifter arbeidstaker vanligvis har skal trekkes fra.

NAV betaler fra 17. sykedag
Reisetilskudd fra NAV gis først fra den 17. sykedagen. Arbeidsgiver kan forskuttere reisetilskuddet og få det refundert.

Reisetilskudd fra arbeidsgiver
Blir reisetilskudd aktuelt innenfor arbeidsgiverperioden, må et slikt tilskudd eventuelt dekkes av arbeidsgiver.