Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Antall arbeidsgiverperioder

En arbeidsgiver som har betalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, plikter ikke å betale for en ny arbeidsgiverperiode før arbeidstaker faktisk har gjenopptatt arbeidet og vært helt arbeidsfør i minst 16 kalenderdager. Ellers er det ingen begrensning på antall arbeidsgiverperioder i løpet av ett år.

Kravet er altså at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet og vært arbeidsfør sammenhengende i 16 dager. Det er ikke et krav at arbeidstakeren faktisk har vært i arbeid sammenhengende i 16 dager. Fravær av andre årsaker enn egen sykdom, etter at arbeidet er gjenopptatt, avbryter ikke opptjening av ny arbeidsgiverperiode.

Eksempler

Eksempel 1: En arbeidstaker blir sykmeldt, og arbeidsgiver betaler sykepenger i en full arbeidsgiverperiode. Arbeidstaker blir frisk, gjenopptar arbeidet og er i arbeid én dag før han går ut i tre ukers ferie. Han blir sykmeldt igjen første dag etter ferien. I dette tilfellet skal arbeidsgiver betale en ny arbeidsgiverperiode fordi arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet og deretter vært helt arbeidsfør i 16 dager.

Eksempel 2: En arbeidstaker blir sykmeldt, og arbeidsgiveren betaler sykepenger i en full arbeidsgiverperiode. Arbeidstaker går ut i en tre ukers ferie og er helt arbeidsfør fra og med første feriedag. Hun gjenopptar arbeidet første dag etter ferien, men etter en uke blir hun syk igjen. Her skal ikke arbeidsgiver dekke en ny arbeidsgiverperiode, siden arbeidstaker ikke har vært helt arbeidsfør i 16 dager etter at hun gjenopptok arbeidet, slik loven krever.

Blir arbeidstaker syk innen 16 dager etter forrige sykdomsperiode, legges arbeidsgiverperiodene sammen når det ikke er utbetalt en full arbeidsgiverperiode. Det er ikke krav om at arbeidsuførheten må være dokumentert ved sykmelding fra lege for at fraværsperiodene kan legges sammen. Også fravær som er lovlig dokumentert ved egenmelding, skal tas med når arbeidsgiverperioden beregnes.

Eksempel:

En arbeidstaker er borte fra arbeidet i tre dager og får sykepenger på grunnlag av egenmelding. Etter å ha arbeidet i en uke, blir han sykmeldt av lege for tre uker fremover. Arbeidsgiveren kan da legge sammen sykefraværene selv om det første fraværet ikke er dokumentert ved legeerklæring.
 
Det er uten betydning om det nye fraværet skyldes samme eller ny sykdom. Bakgrunnen for det er blant annet at arbeidsgiveren forutsettes å ikke ha kjennskap til diagnosen. Bestemmelsen gjelder også når ny sykmelding skyldes en yrkesskade.