Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger ved yrkesskade

Er arbeidstaker blitt arbeidsufør på grunn av en yrkesskade, gjelder noen særbestemmelser for retten til sykepenger:
  • Bestemmelsen om opptjeningstid gjelder ikke.
  • Sykepenger ytes minst med det sykepengegrunnlaget arbeidstaker hadde på skadetidspunktet.
  • Ved tilbakefall ytes det sykepenger som minst skal tilsvare uføretrygd ved yrkesskade.
  • Sykepenger kan også betales ved opphold utenfor Norge.
  • Sykepenger ytes for inntil 248, 250 eller 260 dager uten hensyn til bestemmelsene i § 8-12.