Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Særregler for høye inntekter

Sykepenger fra folketrygden betales ikke ut for den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet. Det betyr at den som har høy inntekt i realiteten ikke får 100 prosent sykepengedekning.

Begrensningen på 6 ganger grunnbeløpet gjelder også for arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiver kan likevel velge en ordning der den sykmeldte får full lønn i arbeidsgiverperioden. Slik rett kan også følge av tariffavtale. 

Likedan kan den sykmeldte gis rett til full lønn ut over arbeidsgiverperioden, noe som vil bety at arbeidsgiver dekker den delen av lønnen som overstiger 6 G også når folketrygden overtar utbetalingen av sykepengene.