Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykepenger

Sykepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt ved egen sykdom eller skade.
 
For å få rett til sykepenger må man ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før man ble arbeidsufør. Det kalles opptjeningstid.
 
Sykepengegrunnlaget fastslås etter en beregning der utgangspunktet er at sykepengene skal utgjøre 100 prosent av tapt arbeidsinntekt.  
 
Arbeidsgiver må betale sykepenger til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden, men NAV kan innvilge fritak for ansatte ved langvarig eller kronisk sykdom og svangerskapsrelatert sykdom. Små virksomheter kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 
Arbeidstakere kan motta sykepenger i til sammen 248 dager i løpet av de 3 siste årene. For å få ny rett til sykepenger fra NAV må vilkårene for ny opptjening være oppfylt.